top of page

Osobni i profesionalni razvoj: (raz)otkrijte (se) na našim stručnim usavršavanjima

Pridružite nam se na jedinstvenim i inspirativnim događanjima kojima ćemo vas provesti kroz različita područja društveno-humanističkih znanosti čiji sadržaji interferiraju s egzistencijalnom analizom i logoterapijom.

Stručna događanja okupljaju stručnjake i profesionalce iz određenog područja, omogućujući im dijeljenje  znanja, iskustava i prikaza iz prakse. Na temelju toga sudionici - profesionalci ili radoznalci mogu profesionalno ili osobno napredovati. Čovjek se zrcali, uči i razvija kroz odnose. Osim toga to je mjesto na kojem vam se pruža prilika izreći vlastita očekivanja i potrebe - profesionalne i osobne.

Neka od oblika stručnih usavršavanja bit će popraćena dodijeljivanjem bodova od nadležnih komora.

U pravilu stručna usavršavanja bit će interdisciplinarna i uživo, neka od njih hibridna.

Winding Roads
osobni i profesionalni razvoj

Stručna usavršavanja nužan su dio profesionalnog razvoja i karijerne izvrsnosti. U moru ljudskih potreba, šumi psihoterapijskih pravaca i bezbrojnim odnosnim očekivanjima, čovjek se u tom složenom profesionalnom ekosustavu treba osnažiti, povezati, preispitati... u protivnom se zbog profesionalne iscrpljenosti može osjećati kao "Pale sam u svijetu", a osoba koja pati nije pogodna za rad s ljudima (W. Glasser, psihijatar).

Učenje = razvoj, samospoznaja... i sve ono što je važno i vrijedno da bi se osjećali dobro u svom profesionalnom habitusu.

 

Mountains

Iskusite snagu logoterapije na interaktivnim radionicama, inspirativnim predavanjima i  tematskim raspravama

Ova događanja namijenjena su svima koji žele produbiti vlastitu spoznaju i potrebe te unaprijediti socijalne i emocionalne vještine.

 

Pridružite nam se na navedenim aktivnostima i zakoračite u budućnost iz perspektive drugog kuta gledajući kroz vrijednosno smislene aktivnosti koje će odrediti vašu budućnost i dozvoliti da budete autentični.

Taking picture of sunset

STRUČNI SKUP
2024

DRUGA (PROLJETNA)
LOGOPEDAGOŠKA ŠKOLA

Stručni skup

DRUGA (PROLJETNA)
logopedagoška škola

TEMA: Vrijednosna obzorja na putu zrelosti: od (epidemije popustljivog) odgoja, preko (krize) identiteta do (be)smisla

MEĐUNARODNA OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA - ZAGREB

24. travnja 2024.

Program

08.00 – 09.00   

Registracija sudionika

09.00 – 09.15   

Otvaranje škole i uvod

09.15 – 10.15      

Predavanje i diskusija: Kriza odgoja

dr. sc. Petar Smontara, pedagog, vanjski suradnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10.15 – 11.15    

Predavanje i diskusija: Vrijednosti kao zaštitni čimbenik tijekom sazrijevanja

doc. dr. sc. Jelena Maričić, psihologinja, Odsjek za psihologiju, Fakultet hrvatskih studija)

11.15 – 11.45

Pauza za kavu

11.45 – 13.30

Panel rasprava: Primjenjivost logoterapije u pozitivnom razvoju djece i mladih u modernom društvu

Moderatorica: Alma Rovis Brandić, socijalna pedagoginja, viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Sudionici: doc. dr. sc. Jelena Maričić, psihologinja, Marko Tomičević, psihijatar, dr. sc. Petar Smontara, pedagog, mr. sc. Ljiljana Klinger, ravnateljica Osnovne škole Matije Gupca i Matija Gubec International School, Zagreb,  Damir Jelenski, prof., ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog, Zagreb

13.30 – 15.00  

Ručak

15.00 – 16.00  

Iskustvene radionice 1 i 2*

16.00 – 16.30  

Pauza za kavu

16.30 – 17.30  

Iskustvene radionice 1 i 2*

17.30 – 18.00  

Zaključci škole, evaluacija i pitanja

 

*Iskustvene radionice:**

Radionica 1:

Psihohigijena kroz prizmu poimanja i ostvarivanja vrijednosti

mr. spec. Sanja Pavičić Maslać, savjetodavni terapeut iz logoterapije i egzistencijalne analize

Radionica 2:

Sljepoća za vrijednosti i njezine posljedice

Marko Tomičević, dr. med., spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

 

**Obje radionice se odvijaju paralelno kako bi svakom sudioniku bilo omogućeno pohađanje obje navedene radionice u manjim grupama.

Stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, nastavnicima i učiteljima te njihovim čelnicima, kao i svima onima koji rade s djecom i mladima, a i "radoznalcima".

Stručni skup u organizaciji Viktor Frankl Centra - Zagreb, sastoji se od tematskih predavanja, panel rasprave i iskustvenih radionica.

Svakom sudioniku omogućeno je pohađanje obje navedene radionice.

Broj mjesta ograničen (max. 40 osoba).

Ciljevi skupa:

 • prikazati pedagogijske implikacije suodnosa (krize) vrijednosti i odgoja

 • ukazati na povezanost suvremenog trenutka i stanja djece i mladih

 •  podržati pozitivan razvoj kao jedan od koncepata u prevenciji.

Kotizacija:

-> Early bird, tj. uplata rane kotizacije do 31.3. 2024. iznosi 80 EUR po osobi, a za dvije osobe iz iste ustanove dajemo dodatan popust na temelju kojega kotizacija (za obje osobe) ukupno iznosi 150 EUR.

-> Redovna kotizacija iznosi 100 EUR po osobi, a za dvije osobe iz iste ustanove dajemo dodatan popust na temelju kojega kotizacija (za obje osobe) ukupno iznosi 170 EUR.

-> Posebna kotizacija za polaznike PRVE JESENSKE LOGOPEDAGOŠKE ŠKOLE iznosi 75 EUR po osobi, neovisno o datumu prijave.

Kotizacija uključuje:

-> slušanje tematskih predavanja eminentnih stručnjaka iz područja društvenih znanosti i psihičkog zdravlja

-> sudjelovanje u panel raspravi s mogućnošću izricanja vlastitih refleksija i postavljanja pitanja

-> sudjelovanje na dvije iskustvene radionice

-> radne materijale sa skupa

-> potvrdu o sudjelovanju

-> čaj, kavu i finger food tijekom pauzi

-> ručak

Kotizacija ne uključuje trošak smještaja.

Naravno, djeca kao odrasli ljudi najvjerojatnije neće samo slijediti zadane rute, već će se upustiti u neke pustolovine, ali kada zatreba, kada zapnu u slijepoj ulici, poslužit će se sjećanjem na smjer u kojem su ih uputili njima dragi ljudi.

- Elisabeth Lukas

School corridor

01

PRVA JESENSKA LOGOPEDAGOŠKA ŠKOLA

Stručni skup namijenjen je stručnim suradnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, nastavnicima i učiteljima te njihovim čelnicima...

Stručni skup

Prva jesenska logopedagoška škola

(Raz)otkrivanje smisla, odgoj za vrijednosti i socijalne kompetencije u kontekstu suvremene škole 
– pedagogijska i logoterapijska perspektiva

Dvorac Mihanović, Tuheljske Toplice
12. i 13. 10. 2023.

Predavači

 • doc. dr. sc. Jelena Maričić, psihologinja, Odsjek za psihologiju na Fakultetu hrvatskih studija

 • dr. sc. Luka Maršić, psihijatar KBC-a Sestre Milosrdnice u Zagrebu

 • dr. sc. Petar Smontara, pedagog, vanjski suradnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta 

 • Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., viša savjetnica pri AZOO-u i predsjednica Komore socijalnih pedagoga

Voditelji iskustvenih radionica

 • dr. sc. Petar Smontara, pedagog

 • Jelena Bičanić, socijalna pedagoginja i psihoterapeutkinja

Panel rasprava :
"Izazovi odrastanja i suvremene škole"

 • Moderatorica: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., viša savjetnica pri AZOO-u i predsjednica Komore socijalnih pedagoga

 • Sudionici: doc. dr. sc. Jelena Maričić, psihologinja, dr. sc. Luka Maršić, psihijatar, dr. sc. Petar Smontara, pedagog, Jelena Bičanić, socijalna pedagoginja te ravnatelj/ica jedne osnovne i jedne srednje škole

Naravno, djeca kao odrasli ljudi najvjerojatnije neće samo slijediti zadane rute, već će se upustiti u neke pustolovine, ali kada zatreba, kada zapnu u slijepoj ulici, poslužit će se sjećanjem na smjer u kojem su ih uputili njima dragi ljudi.

- Elisabeth Lukas

Stručni skup u organizaciji Viktor Frankl Centra - Zagreb, sastoji se od tematskih predavanja, panel rasprave i iskustvenih radionica.

Svakom sudioniku omogućeno je pohađanje sve tri navedene radionice, a svaka od njih uključuje 12-14 sudionika. 

Ponajprije je namijenjen stručnim suradnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, nastavnicima i učiteljima te njihovim čelnicima, a osim "profesionalcima" i ponekim "radoznalcima".

Nadležnim komorama predan je zahtjev za bodovanje stručnog skupa.

Mogućnost smještaja (noćenje s doručkom) u Hotelu Well, Tuheljske Toplice po povlaštenoj cijeni.

Broj mjesta ograničen (max. 40 osoba).

Cilj prve jesenske logopedagoške škole je:

 • analizirati pedagoške i socioemocionalne razvojne čimbenike djece i adolescenata na kontinuumu rizika intervencijskog spektra (Mrazek i Haggerty) koji proizlaze iz atrofije odgoja i nepovoljnih čimbenika na razini mikrosustava (teorija ekološkog razvoja U. Bronfenbrennera), a mogu se protumačiti načelom ekvifinalnosti ili multifinalnosti u okviru probabilističke prirode odstupanja u socioemocionalnom razvoju djece i adolescenata

 • promicati egzistencijalno-fenomenološku teorijsku i savjetodavnu perspektivu na operativnoj razini u pedagoškoj praksi

bottom of page