top of page

naše iskustvene radionice

podrška

Uz stručno vodstvo naših logoterapeuta iskusite dobrobit logoterapije. Voditelji imaju znanje i iskustvo s temama koje se obrađuje te mogu odgovoriti na pitanja, razjasniti koncepte i pružiti personalizirane smjernice, poboljšavajući iskustvo učenja i osiguravajući dublje razumijevanje sadržaja.

Kroz naše iskustvene radionice krenite u potragu za smislom.

To je dinamičan konstrukt koji se mijenja i razotkriva. Pitanje smisla je egzistencijalna potreba svakog čovjeka – poglavito vremena u kojem se susreću (oprečne) vrijednosti i krize. Smisao je pojam koji prožima sva životna razdoblja i dobi. Besmisao dovodi do praznine koja rezultira negativnim emocijama i egzistencijalnom krizom što čini predvorje beznađa i depresije. Umjesto prepuštanja crnim mislima i negativnim osjećajima, pogledajte životne situacije iz drugog kuta, pitajući se jesu li to vaše vrijednosti te što i kako dalje…

U ovom obliku logoterapije, klijenti sudjeluju u zatvorenoj terapijskoj skupini koju vodi logoterapeut. Kroz dijalog, refleksiju i međusobnu podršku, članovi grupe mogu podijeliti svoja razmišljanja i iskustva te razumjeti kako pronaći smisao i svrhu u vlastitim životima.

analizi životnih stresora

razlikovanju mišljenja i stavova od autentičnih potreba i emocija

identificiranju vlastitih vrijednosti

(re)formiranju stavova prema nepredvidivim (ili prošlim) životnim situacijama životnih ciljeva i perspektive

primjerenom pozicioniranju u različitim odnosima na asertivan način

napuštanju neučinkovitih obrazaca ponašanja

(re)definiranju životnih ciljeva i perspektive

svemu ostalome što postavite kao vlastiti cilj, uz mogućnost individualne terapije

Naše iskustvene radionice će vam pomoći u:

Što iskustvene radionice čini jedinstvenima?

Iskustvene radionice nude nekoliko prednosti koje ih čine vrijednim alatom za učenje i razvoj.

Evo nekih od ključnih prednosti naših iskustvenih radionica:

prednosti iskustvenih radionica

01

Interaktivno okruženje za učenje

Iskustvene radionice pružaju interaktivno i participativno iskustvo učenja. Sudionici se aktivno uključuju u rasprave, grupne aktivnosti i praktične vježbe što potiče dublje razumijevanje.

03

Motivacija i inspiracija

Iskustvene radionice mogu biti vrlo motivirajuće i inspirirajuće jer sudionicima razlažu nove ideje, perspektive i mogućnosti, a stjecanjem novih znanja i vještina potiče se entuzijazam i motivacija za daljnje učenje i osobni razvoj. 

05

Osobni rast i samorefleksija

Iskustvene radionice uključuju elemente samorefleksije, introspekcije i osobnog rasta, tj. potiču sudionike na preispitivanje vlastitih uvjerenja, vrijednosti i ponašanja. Kroz aktivnosti poput samorefleksije, postavljanja ciljeva i primjene novih koncepta na vlastiti život, sudionici mogu poboljšati svoju samosvijest, rječnik emocija  i razumijevanje vlastitih potreba i vrijednosti.

02

Razmjena iskustava
 

Iskustvene radionice okupljaju pojedince različite povijesti i iskustava. To pruža priliku za razmjenu iskustava, ideja i perspektiva – priliku za iskustveno učenje.

04

Praktična primjena

Iskustvene radionice su usmjerene na praktične vještine i znanja koja se mogu odmah primijeniti u stvarnim situacijama – u vlastitom radu ili svakodnevnom životu. Sudionici imaju priliku vježbati nove tehnike, dobiti povratne informacije i steći povjerenje u svoje sposobnosti.

06

Samopuzdanje

Kroz iskustvene radionice sudionici mogu povećati razinu vlastitog samopouzdanja.

Iskustvene radionice nude niz prednosti, uključujući interaktivno učenje, praktičnu primjenu, suradnju, ciljane teme, stručno vodstvo, jasnu povratnu informaciju, motivaciju i kontinuirani osobni razvoj, služe kao moćan alat za učenje, rast i poboljšanje vještina u osobnoj i profesionalnoj domeni🧩

motivacija za aktivno sudjelovanje

dugoročna korist

Iskustveni pristup naših radionica pokazao se učinkovitim u brojnim promjenama ponašanja koje su konstruktivne i dugoročne.

Iskustvene radionice su zanimljive i zabavne. Sudionici često osjećaju motivaciju za aktivno sudjelovanje, što čini proces učenja ugodnim. Osim toga, mogu učiti i iz tuđih iskustava.

 

Iskustvene radionice aktivno uključuju sudionike, omogućujući im da urone u  iskustvo, potiču kritičko razmišljanje i timski rad te potiču osobni rast i praktičnu primjenu. Kombinacija ovih elemenata čini iskustveno učenje učinkovitim i ugodnim pristupom stjecanju novih vještina i znanja.

iskustvene radionice

PRIJAVE U TIJEKU!

Mala škola logoterapije: U potrazi za smislom - iskustvene radionice

10 modula (1x mjesečno po 3 sata)

Početak: rujan 2023.

bottom of page